Skip to the content

Varsling i idretten

Fana Golfklubb ønsker å være en trygg arena for alle våre medlemmer. Det er viktig om du har opplevd eller vært vitne til hendelser, handlinger eller oppførsel som du tenker at bryter med våre regler at du sier fra om dette. I Fana Golfklubb tar vi alle varsler om kritikkverdige forhold på alvor.

Når ett varsel ankommer oss i Fana GK, vil det være daglig leder, Jan-Inge Klubben, som mottar varselet. Dersom du har spørsmål  om varslingsaker eller om du er usikker på om det du sitter inne med faktisk er ett varsel kan du kontakte Jan-Inge direkte på telefon eller e-post, så vil han hjelpe deg med veien videre. 

Om du har spørsmål om varsling eller håndtering av varsler, ta også gjerne kontakt med Norges Idrettsforbund sine rådgivere.

Her er en informasjonsside om Mitt Varsel - trykk her
Ønsker du å varsle om kritikk verdige forhold - trykk her
Ønsker du hjelpe en som vil varsle - trykk her

Er du usikker på hva man kan og burde varsle om kan du lese mer om dette ved å trykke her