Skip to the content

Bedrift

Fana Golfklubb tilbyr samarbeidspartnere å kunne vise seg frem i klubben og tilby ansatte og kunder gode golfopplevelser. Vi tilbyr produkter og løsninger som dekker ulike ønsker og behov. Vi er opptatt av at våre partnere skal oppleve at samarbeidet er verdiskapende for den virksomhet man driver, uavhengig av om målgruppen er kunder eller bedriftens egne ansatte.

Som samarbeidspartner kan du

  • legge dine kundearrangementer hos oss
  • arrangere turneringer for kunder og ansatte
  • profilere bedriftens virksomhet og produkter
  • tilby dine ansatte å spille golf
  • få opplæring av profesjonelle instruktører
  • leie møterom med kapasitet til 12-25 personer

Man trenger ikke være samarbeidspartner for å leie møterommet, dette er tilgjengelig for alle. Prisen (eks mva) er kr 2500 for halv dag (kl 8-12 eller 12-16) og kr 4500 for hel dag. Prisene inkluderer kaffe/te/vann. På møtet kan vi servere frukt og/eller bakverk, og leie av møterommet kan kombineres med lunch i vår restaurant. Les mer her!


Sponsor

Fana Golfklubb tilbyr to profileringspakker utendørs; hullsponsor og rangesponsor. Som hullsponsor får bedriften profilering i form av skilt på et hull, både ved utslagstedene på det aktuelle hull, og ved greenen. Hullsponsorer får også profilering med skilt på treningsområdet. Som rangesponsor får bedriften profilering med skilt på treningsområdet. I begge løsningene medfølger profilering på hjemmeside, i nyhetsbrev til våre 2200 medlemmer og på sponsorskjerm sentralt plassert i klubbhuset. Som hullsponsor vil den digitale profileringen være mer fremtredende enn som rangesponsor.

  Hullsponsor Rangesponsor  Simulatorsponsor
Skilt-profilering på aktuelt hull
Skilt-profilering på treningsområdet
Baneguide  
Hjemmeside  
Nyhetsbrev  
Sponsorskjerm  
Skilt ved simulatoren, og i bookingssystemet
Pris pr år (eks. mva) Kr 35 000 Kr 20 000 Kr 7500 - 15 000

Simulatorsponsorat inkluderer 10 simulatortimer i løpet av kalenderåret. Prisen varierer, der laveste pris tilbys hullsponsorer. Er du allerede rangesponsor er prisen kr 10 000.

Prisene nevnt over er for 2024. Ved flerårig avtale låses prisene i avtaleperioden, slik at man unngår eventuelle prisøkninger. Våre samarbeidsavtaler har typisk en varighet på 2-3 år.

I tillegg til ovennevnte er det enkelte andre områder hvor du som partner kan profilere din bedrift. Eksempler på dette er rangeballer, utleietraller etc. Det er også mulig å sponse en klubbturnering. Klubbturneringer har typisk 70-100 deltagende medlemmer. Som sponsor av en klubbturnering vil du kunne profilere din bedrift i navnet på turneringen, som markedsføres overfor medlemmer i noen uker før arrangementet, og under selve arrangementet med beach-flagg, presentasjon av bedriften og lignende.

Som sponsor i Fana Golfklubb vil din bedrift bli invitert til et sponsorarrangement i løpet av sesongen. Dette kan være turnering på Fana GK, eller en tur. Dette er en fin arena til å bli kjent med representanter fra våre øvrige samarbeidspartnere.

 

Tilleggsprodukter

De fleste samarbeidspartnere ønsker å inkludere andre produkter i avtalen, til bruk overfor kunder og/eller ansatte. Dette kan være greenfeebilletter, Veien-til-Golf kurs, Gøy-med-Golf, treningstimer med pro (evt. i gruppe), klippekort til driving-rangen, og spillerett til banen. Noen ønsker også å arrangere sin egen turnering for kunder eller ansatte. Turnering priser vi normalt separat, når tidspunkt, format (9 hull vs. 18 hull), antall deltagere etc. er bestemt Det er i perioder begrensede muligheter for å arrangere slik turnering, og våre sponsorer vil da bli prioritert.

 

Produktene under er i utgangspunktet tilgjengelig for alle bedrifter, men som sponsor i Fana Golfklubb har man prioritet, og man vil få rabatt på tilleggsprodukter som tas inn i samarbeidsavtalen.

 

Veien til Golf (VTG)

For å spille golf i Norge må man ha fullført VTG. Dette er et introduksjonskurs hvor man lærer om spillets gang, regler, og ikke minst sikkerhet. Man får også en praktisk opplæring i hvordan mestre sporten. Du kan lese mer om VTG her.

Mange bedrifter ønsker å inkludere et gitt antall plasser på VTG i samarbeidsavtalen, for å få flere av de ansatte i gang slik at flere ansatte kan delta når bedriften skal arrangere kundeturnering, eller rett og slett av hensyn til de ansattes helse og sosiale relasjoner. Våre VTG-kurs inkluderer medlemskap (Fana Greenfee) i det året man tar kurset. Noen bedrifter ønsker å betale for kurset, men ikke medlemskapet. Vi tilbyr derfor, som et alternativ, en løsning der bedriften kun betaler for kurset, og gir den enkelte kursdeltager muligheten til å «oppgradere» slik at nevnte medlemskapet inkluderes.

 

Gøy med Golf

Dette er et konsept der man kan samle ansatte eller kunder for en introduksjon til golf. Gøy med Golf arrangeres normalt i grupper på 6-30 deltagere, hvor man får prøve golfens ulike deler under kyndig veiledning. Varighet er 60 – 90 minutter, og det kreves ingen forkunnskaper for å delta. Dette er et populært konsept som benyttes for å få «en smak av golf» i den hensikt å tenne interessen hos deltagerne, eller som et ledd i en utflukt eller en «break out» i forbindelse med et seminar om man i nærområdet.

 

Trening i gruppe

Mange bedrifter ønsker å ha gruppetrening for sine ansatte. Gruppetrening settes normalt opp med inntil 6 deltagere som trener en time pr uke på fast tid, under veiledning av instruktør. Det er mulig med inntil 8 deltagere pr gruppe, men da blir tiden som instruktøren kan bruke på hver deltager i minste laget. Timeoppsettet avtales pr halve sesong (før og etter sommerferien), minimum fire timer. Ta kontakt på fanagolf@fanagolf.no for priser og tilgjengelighet.

 

Bedriftsturnering

Fana Golfklubb legger til rette for at både eksisterende samarbeidspartnere og andre kan arrangere bedriftsturnering på Fana GK. Turneringene arrangeres på ukedag, med oppstart rundt lunch. I vår tjeneste inngår bistand med utforming og oppsett av turneringen, påmelding, startliste, resultatservice, samt servering før, under og etter turneringen. Vi bistår også med premiebord og premieutdeling om ønskelig. Ta kontakt på fanagolf@fanagolf.no for tilbud.

 

Profileringsartikler

Fana Golfklubb tilbyr golfrelaterte artikler med bedriftslogo. Dette kan være paraplyer, bagger, capser, klær eller annet. Det mest populære er imidlertid baller med bedriftslogo. Ved bestilling gjennom Fana Golfklubb vil bedriftens logo trykkes på ballen på leverandørens fabrikk, som en integrert del av produksjonsprosessen. Dette gir høy kvalitet og en bedre varighet på logoen enn om logo trykkes på etter at ballen er ferdig produsert. Vi tilbyr alle baller fra Titleist, Callaway og Srixon. Logoballer kan bestilles hele året, men leverandørene har normalt sine beste kampanjer om vinteren/tidlig vår. Ta kontakt på fanagolf@fanagolf.no for et godt tilbud.

 

Team Fana Junior

Fana Golfklubb har et av Norges ledende juniormiljøer, med om lag 100 juniorer som er aktive i treningsgrupper. Deltagerne i juniorgruppen er fra 6 til 19 år. Blant deltagerne finner vi altså knøtter og nybegynnere, men også elitespillere som er blant de beste i Norge. Flere representerer også Norge i internasjonale turneringer. Dette er et område som har stor oppmerksomhet i Fana Golfklubb, og innebærer en sportslig satsing som er kostnadskrevende. Vi tilrettelegger for profilering i forbindelse med junioraktivitetene for de bedrifter som ønsker å støtte dette arbeidet særskilt.

Hullsponsorer: 

Andre samarbeidspartnere: 

 
 

 

Støtter juniorgruppen særskilt: