Skip to the content

Innmelding

OM MEDLEMSKAP FOR 2023 (OPPDATERT 11. NOVEMBER 2022): FANA GOLFKLUBB HAR HATT VENTELISTE FOR MEDLEMSKAP MED FRI SPILLERETT GJENNOM 2022. VI REGISTRERER NÅ UTMELDINGER FOR DET KOMMENDE ÅRET, OG I LØPET AV DE NÆRMESTE UKER VIL VI SENDE UT BEKREFTELSER TIL SØKERE OM MEDLEMSKAP FOR 2023 SOM HAR FÅTT PLASS. VI TAR  IMOT SØKNADER OM NYE MEDLEMSKAP FOR 2023 LØPENDE, OG VIL GI TILBAKEMELDING FØR ÅRSSKIFTET TIL ALLE SOM HAR SØKT. HVORVIDT ALLE SOM SØKER FÅR PLASS AVHENGER AV HVOR MANGE SOM SØKER OG HVOR MANGE SOM MELDER SEG UT.

VI HAR INGEN ANTALLSBEGRENSING PÅ MEDLEMSKAP UTEN SPILLERETT (FANA GREENFEE), OG SØKNADER OM DETTE BEHANDLES LØPENDE.

 

 

Fyll ut skjemaet under for søknad om medlemskap i Fana Golfklubb, skriv i kommentarfeltet dersom du eier innskudd. Søknad om medlemskap er bindende når søknaden er sendt til Fana Golfklubb, og medlemskapet er gyldig når søknaden er akseptert av Fana Golfklubb. Det vil bli tilsendt faktura til oppgitt e-postadresse. Dersom du er/har vært medlem i annen klubb, er det viktig at du oppgir medlemsnummer slik at vi kan hente opp dine data i Golfbox.

I forbindelse med medlemskap i Fana Golfklubb behandler vi en rekke personopplysninger om deg. Etter GDPR art. 12 skal vi gi deg informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger. I vår personvernerklæring kan du lese om behandlingen av dine personopplysninger når du er medlem av Fana Golfklubb. Når du sender inn skjemaet under bekrefter du samtidig at du har gjort deg kjent med vår personvernerklæring.

Som medlem er du selv ansvarlig for at din kontaktinformasjon til enhver tid er oppdatert. Du kan selv redigere din kontaktinformasjon i din profil i Golfbox.

Utmelding fra Fana Golfklubb eller nedgradering av medlemskapet før 31.12 får økonomisk effekt først for det kommende året. Utmelding eller nedgradering etter årsskiftet innebærer at du er pliktig å betale kontingenten for det året vi da er inne i. Utmelding skal være skriftlig/på email til fanagolf@fanagolf.no. Se for øvrig de samlede medlemsbetingelser i dette dokumentet.

Huk av hvis ja