Skip to the content

Innmelding

FANA GOLFKLUBB HAR FOR TIDEN IKKE LEDIGE MEDLEMSKAP MED SPILLERETT FOR VOKSNE. VED Å FYLLE UT INNMELDINGSSKJEMA VIL DU BLI SATT PÅ VENTELISTE.

VI HAR LEDIGE PLASSER FOR MEDLEMSKAP UTEN SPILLERETT (FANA GREENFEE), OG SØKNADER OM DETTE BEHANDLES LØPENDE.

 

VEDRØRENDE INNSKUDD I FANA GOLFKLUBB: DET FINNES TOTALT 1300 INNSKUDD. DISSE ER EID AV TIDLIGERE MEDLEMMER, PASSIVE MEDLEMMER (UTEN SPILLERETT), OG AKTIVE MEDLEMMER. KJØP AV INNSKUDD FRA TIDLIGERE MEDLEMMER OG PASSIVE MEDLEMMER GIR INGEN PRIORITET PÅ VENTELISTEN FOR MEDLEMSKAP. KUN KJØP AV INNSKUDD FRA ET AKTIVT MEDLEM (MED SPILLERETT) SOM SAMTIDIG MELDER SEG UT, GIR RETT TIL UMIDDELBART MEDLEMSKAP.

PASSIVE INNSKUDDSMEDLEMMER SOM ØNSKER Å OPPGRADERE MEDLEMSKAPET TIL AKTIVT (SPILLERETT) VIL BLI PRIORITERT PÅ VENTELISTEN.

---

Fyll ut skjemaet under for søknad om medlemskap i Fana Golfklubb, skriv i kommentarfeltet dersom du eier innskudd. Søknad om medlemskap er bindende når søknaden er sendt til Fana Golfklubb, og medlemskapet er gyldig når søknaden er akseptert. Det vil bli tilsendt faktura til oppgitt e-postadresse. Dersom du er/har vært medlem i annen klubb, er det viktig at du oppgir medlemsnummer slik at vi kan hente opp dine data i Golfbox.

I forbindelse med medlemskap i Fana Golfklubb behandler vi en rekke personopplysninger om deg. Etter GDPR art. 12 skal vi gi deg informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger. I vår personvernerklæring kan du lese om behandlingen av dine personopplysninger når du er medlem av Fana Golfklubb. Når du sender inn skjemaet under bekrefter du samtidig at du har gjort deg kjent med vår personvernerklæring.

Som medlem er du selv ansvarlig for at din kontaktinformasjon til enhver tid er oppdatert. Du kan selv redigere din kontaktinformasjon i din profil i Golfbox.

Utmelding fra Fana Golfklubb eller nedgradering av medlemskapet før 31.12 får økonomisk effekt først for det kommende året. Utmelding eller nedgradering etter årsskiftet innebærer at du er pliktig å betale kontingenten for det året vi da er inne i. Utmelding skal være skriftlig/på email til fanagolf@fanagolf.no. Se for øvrig de samlede medlemsbetingelser i dette dokumentet.

Huk av hvis ja