Skip to the content

Slope, scorekort og regler

Slopetabeller

Slopetabell damer

Slopetabell herrer

 

Klikk her for scorekort

 

Klikk her for å lese lokale regler


Etikette og andre forhold 


Estimert spilltid på Fana GK

9 Hull: 2:10         18 Hull: 4:20

Avstandsmerker
Avstandsangivelser er til midten av greenen.
Bruk av ballplassering
Ved bruk av ballplassering på det generelle området område klippet i fairwayhøyde eller kortere, kan ballen løftes uten straff og rengjøres. Etter at ballen er løftet, må spilleren plassere den på et sted innenfor en køllelengde og for øvrig etter regel 14.2(b) og 14.2e.

STRAFF FOR BRUDD PÅ LOKAL REGEL:
Generell straff etter regel 14.7a

Etikette 
 • Nedslagsmerker på green skal repareres —både egne og andres.
 • Greengaffel er påbudt for alle spillere.
 • Prøvesving gjøres utenfor tee-stedet.
 • Bunkerne rakes etter bruk. Riven legges i bunker.
 • Oppslått torv legges tilbake så skånsomt som mulig, og trakkes ned. 
 • Slipp raskere baller gjennom, påse at du ikke spiller når andre ferdes i ditt spille felt.
 • Vis hensyn til banemannskap, medspillere og øvrige spillere på banen, turgåere og våre naboer.
 • Spesielt på hull 7 og 16 anses det som god golf-etikette å velge kølle hvor man ikke setter liv og helse i fare for tilgrensede naboer.
Slik reparerer du pitchmarks 

Pitchmark (nedslagsmerke) er den lille gropen ballen lager da den lander på greenen. Det er alle golfspillers plikt å reparere pitchmarks, også de som andre ikke har reparert. Du kan ha laget pitchmark selv om ballen din har rullet av greenen.


Dette gjør du 

 1. Stikk greengaffelen ned i greenen på den «høye» siden, bak ballmerket.
 2. Dytt baksiden av ballmerket mot midten av merket.
 3. Lukk så hullet ved å dytte begge sider av merket inn mot midten.
 4. Til slutt flater du forsiktig ut merket med undersiden av putterhodet.


Slik gjør du IKKE

 1. Ikke «vipp opp» gress eller jord. Dette vil bare bringe sand til overflaten og ødelegge røttene.
 2. Bruk aldri løsnet gress for å reparere. Ikke løft eller vri med greengaffelen.
 3. Løft aldri opp jord fra midten av merket, da dette eksponerer jordmonnet og hindrer ny gro.