Skip to the content

Leie av skap

Medlemmer i Fana Golfklubb tilbys leie av skap til oppbevaring av golfutstyr slik at bagasjerommet i bilen kan frigjøres til annet formål, samt at barna ikke behøver å ta med seg golfutstyret på skolen etc. Det kan velges mellom enkeltskap eller dobbeltskap. Noen av dobbeltskapene har strømuttak for lading av batteri til el-tralle (merk at strømmen av hensyn til brannsikkerhet er avslått i perioden kl 18.00-08.00). I 2024 er prisen for leie av enkeltskap kr 1425 og dobbeltskap kr 2375. Kontakt administrasjonen dersom du er interessert i å leie skap.

Dersom alle skapene er utleid kan du sette deg på venteliste. Det har de senere år vært stor etterspørsel, spesielt etter dobbeltskap hvor det har vært ventetid.

 

Innskudd i skap

For medlemmer som har betalt innskudd i skap, tilkommer det i 2024 serviceavgift på kr 295 for enkeltskap, og kr 475 for dobbeltskap. Serviceavgiften går til dekning av strøm, varme og renhold. Det er ikke lenger mulig å gjøre nye innskudd på skap. 

Betingelser for leie av skap

I linken under finner du betingelser som gjelder for leie av skap til oppbevaring av golfutstyr.

 

Betingelser for leie av skap