Skip to the content

Du kan ta golf-Norge inn i fremtiden.

Valgkomiteen ønsker å komme i kontakt med deg som har et sterkt engasjement og et ønske om å forme golf-Norge.

Golfen trenger medlemmer med ulik bakgrunn til ulike verv i neste
periode, fra november 2023-25. Selve valget foregår på Golftinget i november i år.

Ja, du er en god kandidat
Vi i valgkomiteen er helt sikre på at det finnes gode kandidater i alle norske klubber. Uavhengig om
klubben er liten eller stor eller har poststed i nord, vest, sør eller øst. Alle klubber har medlemmer
som kan bringe viktig kunnskap og engasjement til golf-Norge.
Les mer her om hva et verv i NGF vil innebære.


Hvordan går du frem?

Det er klubbene som fremmer kandidater. Men de færreste klubber har oversikt over alle
medlemmene og hva de kan bidra med. Derfor sier du fra til noen i styret i klubben din, at du gjerne
bidrar til arbeid i styret, eller komiteer, på forbundsnivå.


Disse vervene skal besettes:

  • Forbundsstyret med president, visepresident og 6 styremedlemmer

  • Kontrollutvalg med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer

  • Lovutvalg med leder og 2 medlemmer

  • Disiplinær- og sanksjonsutvalg med leder og 2 medlemmer


Hva slags kompetanse ser vi etter?

Et godt styre har et mangfold av erfaringer. I tillegg til faktorer som kjønn, alder, minoritets-
/majoritetsbakgrunn og funksjonsnedsettelse, s trengs det selvsagt ulike personlige egenskaper for
fylle alle rollene i et godt styre: blant annet initiativ, handlekraft, ordenssans, fantasi og humor. Det
er også viktig med erfaring fra arbeid i golfklubb.


Hva skjer når du har meldt din interesse?

Så raskt som mulig sender klubbene inn forslag på kandidater som de ønsker valgkomiteen skal ha
med i sin vurdering når nytt styre og nye komiteer skal foreslås.


Aktuelle kandidater blir kontaktet av valgkomiteen. Det er et stort puslespill som skal legges, så det
kan ta tid før du hører noe. Alle kandidater vil få bekreftelse på at valgkomiteen har mottatt
forslaget, og en tilbakemelding på om vi foreslår deg, eller ikke, i denne omgang.


Med vennlig hilsen

Valgkomiteen 2021-2023


Marit Wiig, leder
                           Hauger GK
Ida Katrine Lindevik
                     Bjaavann GK
Øyvind Hope
                                Byneset GK
Marianne Haugland
                     Soon GK
Helge Toft
                                    Haga GK
_______________________________________________________________

Er du interessert å i melde deg som kandidat, ta kontakt med daglig leder Jan-Inge Klubben på tlf: 900 63 867 eller e-post: janinge@fanagolf.no