Skip to the content

Stopp i all idrettslig aktivitet

Norges Golfforbund anbefaler at det på grunn av koronaviruset ikke gjennomføres noen idrettslig aktivitet på bane, driving range og simulatorer fram til og med 26. mars.

Dette begrunnes ikke bare i smittefare for utøvere og/eller ansatte eller andre som tilrettelegger for aktivitet, men også i solidaritet med alle omkring oss og at golfen skal være med å tydeliggjøre alvoret i situasjonen og de beslutninger som er fattet av overordnede myndigheter.

Golfbanen, driving range og klubbhuset vil derfor være stengt frem til 26. mars.

Vi håper på forståelse for at vi her følger NGFs anbefaling og bidrar til å stoppe spredning av Corona viruset. Dere kan lese mer på NGFs hjemmeside.