Skip to the content

Salg av medlemsinnskudd

Innskuddene er omsettelige til en fritt avtalt pris mellom kjøper og selger, men ikke høyere enn kr 20 000. Markedsprisen på innskudd har den senere tid vært betydelig lavere enn pålydende. Fana Golfklubb formidler salg av innskudd. Dersom dette er av interesse å selge eller kjøpe innskudd kan du ta kontakt på fanagolf@fanagolf.no.

Dersom du blir eier av et innskudd vil fremtidige fakturaer for medlemskontingent reflektere den til enhver tid vedtatte kontingent. Det gjøres altså ikke endringer i allerede utsendte fakturaer. 

Ved privat overføring av medlemsinnskudd til ny eier må det fylles ut skjema som dere finner på linken under.

Ved kjøp eller overføring av innskudd vil ny eier vil bli belastet et gebyr på kr 900.

Skjema finnes her