Skip to the content

LAG-NM

Lag-NM 1.divisjon spilles på Fana GK fredag 17. juli - søndag 19. juli. Arrangementsområdet er et området kun akkrediterte personer, kapteiner, spillere, frivillige og ansatt har tillatelse til å oppholde seg. Området omfatter klubbhuset, treningsområdet, utslaget på hull 1 og greenområdet på hull 9 og 18.

Gjennomgang forbi klubbhuset til/fra banen tillates. Det tillates også gjennomgang til/fra nedre del av driving range fra kl 10.00 fredag - søndag.

Toalett ved utslag hull 10 er forbeholdt spillere og akkrediterte personer. 

Området innenfor røde sirkler er definert arrangement område.