Skip to the content

Lag-NM junior

Arrangementet er støttet økonomisk av Bergen kommune og Vestland Fylkeskommune. 

Informasjon til deltakere

Avmelding

Før og etter påmeldingsfristens utløp skal avmelding/strykning rettes til NGF, turnering@golfforbundet.no.

Golfklubb som trekker sitt lag etter påmeldingsfristen vil bli fakturert full startkontingent.

Beskjeder/Informasjon

Alle beskjeder vil bli slått opp på oppslagstavlen utenfor klubbhuset.

Dommere
I denne turneringen er det utnevnt dommere fra NGF. Disse er der for å assistere i regelsituasjoner, sikre at spilleregler følges og se til at spillerne holder akseptabel spillehastighet. Kontaktinfo til TD og Hoveddommer vil publiseres av starter.

Drivingrange

Driving rangen er alltid åpen. Betaling kan gjøre med vipps, bankkort eller golfmore-appen., kr 64 for 42 baller.

Evakueringsplan

Evakueringsplan vil henge oppe på infotavle. Er det stor fare for torden eller andre grunner til evakuering vil den i tillegg bli gjort kjent på start.

Forecaddies

Forecaddies utplasseres ved behov. Starter informerer om eventuelle forecaddies og på hvilke hull.

Forecaddies er utplassert for sikkerhet, men kan også assistere med å anvise/finne baller.

Spilleren bør anvise ballens retning ved å strekke ut høyre eller venstre arm i skulderhøyde.

Føring av handicap

Handicaptellende runde (single) føres i ht. EGA Handicap System punkt 3.12. Four-ball og Foursome er ikke handicaptellende spilleformer.

Førstehjelp

Det er hjertestarter ved utslaget på hull 1 (starterbod) og 10 (bygget med toaletter). Annet førstehjelpsutstyr for eksempel isposer finnes i klubbhuset. Kontakt turneringsleder ved behov.

Garderobe/dusj/toalett

Dusj er tilgjengelig i garderoben i klubbhuset. Det er toalett i klubbhuset, på hull 10 og driftsbygget over broen etter hull 11.

Hullplassering

Tabell som viser dagens hullplasseringer, vil være oppslått på oppslagstavlen og være tilgjengelig hos starter. Den enkelt spiller må selv ta bilde av hullplasseringen.

Innspill

Det er fritt innspill for spillere som står på deltagerlisten, dagen før første runde. Lag må selv ta kontakt med klubb på e-post fanagolf@fanagolf.no. Innspill må bestilles minst 1 uke på forhånd, senest tirsdag 23.juli kl 10.00.

Minner om bestemmelse om innspill som du finner på NGFs regelkort. I tillegg vil regler for innspill slås opp på infotavle, og på første tee.

NB! Nedslagsmerker skal repareres og oppslått torv skal legges tilbake.

Brudd på denne bestemmelsen medfører at spilleren kan bli nektet start i turneringen. Dette avgjøres av Komiteen.

Kapteinsmøte

Kapteinsmøte avholdes i klubbhuset kl. 19.00 dagen før turneringsstart. Alle kapteiner (eller annen utpekt representant for laget) skal møte på kapteinsmøte. Der vil turneringsledelsen gå gjennom konkurransebestemmelsen, lokale regler og annen praktisk informasjon. I tillegg deles ut kapteinskilt, samt andre skjemaer som kapteinene skal fylle ut gjennom turneringen.

Lagring av utstyr

Klubben har ikke anledning til å oppbevare spillernes utstyr.

Lokale regler

Alle spillere må ha nyeste versjon av Golfreglene (last ned app) og utskrift av NGFs regelkort. NGFs regelkort kan lastes ned fra NGFs hjemmesider.

Eventuelle tillegg (for denne turneringen) til lokale regler utover NGFs regelkort informeres om på start. Spillerne må da ta bilde av disse.

De lokale reglene på Fana Golfklubb sin hjemmeside gjelder ikke.

Mat og drikke

Det er mulig å kjøpe drikke, wraps og lignende i proshopen. Proshopen åpner 1 time før første utslag. Onsdag 31. juli og torsdag 1. august blir det mulig å kjøpe dagens rett mellom rundene. Det serveres pasta på onsdagen, og kyllinggryte på torsdagen.

Om du ønsker «dagens rett» må det bestilles innen 23. juli via e-post til fanagolf@fanagolf.no.  Gjerne i samme e-post som innspill. Betaling av dette må gjøres på innspillsdagen. Dersom man ikke gjør det, strykes bestillingen.

Det er mulig å bestille fra den vanlige menyen i restauranten fra kl 15 onsdag 31. juli og torsdag 01. august. Mellom rundene er det ikke mulig å bestille fra vanlig meny, kun dagens rett.

Det er drikkevann ved klubbhuset og på hull 10.

Offisiell tid

Offisiell tid vises på klokke på hull 1.

Overnattingsmuligheter

Ved bestilling hos Strawberry, NGF-avtalen (opptil 20 % rabatt på nettpris) brukes denne linken: https://www.choice.no/norgesgolfforbund for å komme til en egen bookingside med oversikt over de 172 hotellene som er med i samarbeidet.

Se også informasjon for den enkelte turnering på www.golfforbundet.no med opplysninger om eventuelt spillerhotell, bestilling av rom på spillerhotellet og priser.

Spillerhotell: Quality hotel Edvard Grieg, booking av spillerhotell gjøres i her.

Premieutdeling

Finner sted i klubbhuset så snart resultatlisten er klar etter siste runde. Dette er estimert til kl. 15.30.

Proshop

Åpen fra kl 07.00 alle turneringsdagene.

Påmelding

Skjema for spillerpåmelding (vedlegg til konkurransebestemmelsene) sendes arrangørklubben, ved e-post til turneringsleder, innen denne fristen for å bekrefte at laget deltar og har spillere som kan delta. Dette er til hjelp for arrangørklubben i forberedelse og planlegging.

Har ikke laget tatt ut alle sine spillere innen 19.juli skal laget allikevel melde på de spillerne som er tatt ut samt spillere som kan være aktuelle for laget. Påmeldte spillere kan byttes helt frem til utgangen av kapteinsmøtet.

Merk bestemmelser gjeldende krav til dokumetasjon av bopel for utenlandske statsborgere.

Registrering

Registering av lagets tilstedeværelse gjøres under kapteinsmøtet.

Resultatservice

 • Uoffisielle resultater
  • GolfBox livescoring oppdateres etter 9. hull (singlerunden).
   Det er ikke livescoring under Four-ball og Foursome.
 • Offisielle resultater
  • GolfBox
  • Resultattavle ved klubbhuset etter endt runde.
  • Oppslagstavlen ved turneringssekretariatet.

Scorekort og scorekortmottak

Scorekort utdeles av starter.

Scorekortmottaket er merket «Scorekortmottak» og har inngang i klubbhuset.

Spilleavbrudd

Se NGFs Regelkort – Spilleavbrudd.

(Spillerne skal ved spilleavbrudd begi seg mot klubbhuset for å motta videre informasjon.)

Spillehastighet og regler for tidtaking

I henhold til NGFs regelkort.

Kapteinsskilt

Deles ut på kapteinsmøtet.

Kapteinen skal bære synlig kapteinsskilt.

Spilleoppsett

Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5
Foursome Four-ball Foursome Four-ball Singel

Startkontingent

Etter påmeldingsfristen mottar de påmeldte klubbene en faktura fra NGF på startkontingenten for klubbens påmeldte lag. Husk å betale denne innen forfall.

Startlister

Startlister distribueres i golfbox innen kl. 12.00 dagen før turneringsstart for runde 1, 2, 3 og 4. For runde 5 distribueres startliste så raskt som mulig etter siste fligthen har fullført andre runde 4 Startlister henges også opp på oppslagstavle.

Starttider

Onsdag 31. juli

Start runde 1 fra kl. 08.00 fra hull 1 og 10

Start runde 2 fra kl. 13.00 fra hull 1 og 10

Torsdag 1.august

Start runde 3 fra kl. 08.00 fra hull 1 og 10

Start runde 4 fra kl. 13.00 fra hull 1 og 10

Fredag 2.august

Start runde 5 fra kl. 08.00 fra hull 1 og 10

 Traller

Spillerne oppfordres til å bruke egne traller. Det kan ikke påregnes at nødvendig antall traller er tilgjengelig for utleie.

Utleie av tralle kr 75 per dag. Tralle kan leies i proshop.

Klubben har dessverre ikke mulighet til å oppbevare spilleres traller.

Turneringskomité

 

Mobil

E-post

Turneringsleder Stine Axelsen

95913165

Send e-post

TD Eleonore Rønneberg

90980657

Send e-post

Hoveddommer Reidar Roen

41768701

Send e-post

Turneringssekretariat

Er inn til høyre i klubbhuset, merket med ”Turneringskontor”. Åpent fra kl. 07.00 spilledagene.

Utfyllende informasjon om turneringen

Se mer på www.golfforbundet.no (Spillere/Turneringer/Norgesmesterskapene/Lag NM).