Skip to the content

Baneguide

Utslagsstedene er gjort om til å være tall isteden for farge. Tall indikerer hvor lang banen er. 48 vil si at den totale banelengden er cirka 4800 meter. Fana Golfklubb har også utslagssted 28. Se scorekortet for lengde på hullene fra dette utslagsstedet.  

pod.PodImageAltText

Hull 1

Et greit hull for de fleste uten for store vanskeligheter. Det er straffeområde på venstre side av hullet når man kommer ned på flaten, men en forholdsvis bred fairway gir gode muligheter for plassering av utslaget. Plassérer du utslaget på høyre side av fairway forbi puklene har du skaffet deg er greit innspill. Unngå å spille for langt til venstre.

pod.PodImageAltText

Hull 2

Her er det lett å bli lurt på lengden av terrenget. Stol på lengdeangivelsen på utslagstedet, velg kølle og treff greenen. Det er ofte vindstille på utslagstedet som ligger nede i terrenget, men husk at det kan blåse over tretoppene.

pod.PodImageAltText

Hull 3

Dette er et kort par 5-hull der mange blir fristet til å prøve å nå frem i 2 slag. Dersom du ikke har god styring og lengde på driveren bør du legge vekk denne tanken før går opp på tee. Fairway er smal og det er mange hinder på begge sider. Før du slår ut fra 51 eller 48 må du først opp i tårnet for å sjekke at det er ledig foran deg. Greenen som heller svakt frem og til venstre ligger høyt og er beskyttet av en bunker i front. Husk å kompensere for høyden opp til greenen på innspillet.

pod.PodImageAltText

Hull 4

Det er O.B. på hele venstre side av hullet. Fra tee må du velge om du skal gå kort eller langt dersom du ønsker å lande på fairway (som svinger seg rundt to koller). Greenen er stor og fanger godt, men treffer du ikke greenen er det nok av vanskeligheter på begge sider og bak greenen.

pod.PodImageAltText

Hull 5

En smal fairway krever god kontroll over utslaget. Før du spiller inn mot green, må du sjekke at det er ledig da innspillet er blindt fra deler av fairway. Hold deg på høyre side av fairway så unngår du mange vanskeligheter. Greenen har to nivåer og laveste nivå heller fra øverste nivå. Sørg for at du har putt i motbakke på dette hullet.

pod.PodImageAltText

Hull 6

Et kort par 3-hull der vannet er den største faren. Greenen fanger godt, men går du for langt er det stor fare for at ballen triller i vannet.

pod.PodImageAltText

Hull 7

Dette er et av banens vanskeligste hull. Landingsområdet for utslaget ser smalere ut enn det er. Det er O.B. på begge sider av hullet, og straffeområde bak hullet. Greenen heller mot spilleretning og har to nivåer. Du bør sørge for at du har putt i motbakke på denne greenen, ellers har du skaffet deg en god utfordring.

pod.PodImageAltText

Hull 8

Dersom det er vind fra venstre må du ta hensyn til dette. For de som slår langt er det fullt mulig å nå bekken som krysser fairway. Et delvis blindt innspill til greenen er alltid en utfordring. Det er O.B like bak green, så innspillet må ikke være for langt. Greenen har to nivåer og har fall mot spilleretning. Selv om dette er et par 5-hull vil nok de fleste være fornøyd med en par på dette hullet.

pod.PodImageAltText

Hull 9

Igjen er vannet en utfordring. For de som slår langt er det mulig å slå rett frem over vannet, men er du usikker på om du når frem bør du sikte til høyre for vannet og legge deg på fairway. Greenen er lang, så legg merke til hvor flagget står slik at du velger riktig kølle til innspillet. Ligger du langt til høyre etter utslaget vil innspillet være blindt til det meste av greenen. Til venstre for greenen er det to bunkere som fanger opp det meste som triller av greenen.

pod.PodImageAltText

Hull 10

En smal fairway krever god kontroll over utslaget. Før du spiller inn mot green, må du sjekke at det er ledig da innspillet er blindt fra deler av fairway. Hold deg på høyre side av fairway så unngår du mange vanskeligheter. Greenen har to nivåer og laveste nivå heller fra øverste nivå. Sørg for at du har putt i motbakke på dette hullet.

pod.PodImageAltText

Hull 11

Dette er et kort og krevende hull. Både tee og green ligger høyt i terrenget og dersom det er vind er du garantert at det vil påvirke ballen. Bommer du på greenen har du gitt deg noe utfordringer for å få en anstendig score på hullet.

pod.PodImageAltText

Hull 12

Et par 5 hull der man kan være fornøyd med par. Elven som renner langs hullet på hele høyre side krysser hullet 5 meter foran greenen. Dette er et effektivt vern mot de fleste som prøver å nå greenen i to slag. Greenen er bred, men grunn og heller i fra spilleretningen. Fairway heller svakt mot elven i landingsområdet for utslaget. Velg derfor en sikker plassering til fordel for maksimal lengde fra utslaget. Andreslaget bør lande ved 100 metersmerket like forbi kryssende vei. Du har nå skaffet deg oversikt over greenen og gode muligheter for et kontrollert innspill.

pod.PodImageAltText

Hull 13

En bred fairway innbyr til å finne frem driveren. Den store greenen er beskyttet av bunker på venstre side. En god drive til senter av fairway gir et godt utgangspunkt for neste slag. Slår du forbi greenen kan du fort komme i vanskeligheter.

pod.PodImageAltText

Hull 14

Et vakkert par 3-hull der greenen er voktet av elven i forkant og på høyre side. De spesielle vindforholdene som ofte er ved greenen har en tendens til å trekke ballen mot venstre, særlig når det er motvind på hullet.

pod.PodImageAltText

Hull 15

Dette var en gang banens vanskeligste hull. Nå er utslagsstedene flyttet fremover i forhold til hva bildet viser. Hull 15 er i dag et par 3 på 120 meter fra utslag 38 og 43 og 156 meter fra utslag 48 og 51. Et slag som lander mellom greenbunkerne er oftest rett måte å spille hullet på. Ved flaggplassering på øverste nivå til venstre, har du ikke lyst til å havne på høyresiden.

Bildet av hullet øverst på denne siden viser feil lengder. Det skal oppdateres.

pod.PodImageAltText

Hull 16

Dette er et kort par 4 hull der det oppfordres til ikke å gå for greenen fra utslaget grunnet stor fare for å treffe naboeiendommen til høyre for greenen. En vanskelig green som er delvis skjult fra utslagstedet straffer hardt de som slår for langt. Spiller du utslaget til flaten foran vannet åpnes hele greenen opp. Legg ballen på riktig side av pukkelen som deler greenen i to.

pod.PodImageAltText

Hull 17

Et utfordrende hull for alle spillere. Greenen er stor og fanger godt. Venstre side etter kryssende vei, er merket med røde staker. Legg på en kølle eller to i forhold normalt på tilsvarende lengde så kommer du trygt opp på greenen. Triller du av til venstre for green må du jobbe for å få par.

pod.PodImageAltText

Hull 18

Landingsområdet er forholdsvis bredt, men går du for langt kan du komme i vanskeligheter mellom trærne. Greenen er stor og ondulert så innspillet bør plasseres nært flagget. Havner du på motsatt side av ryggen som deler greenen i to er det lett å putte av greenen.