Skip to the content

Ordinært årsmøte gjennomført

Årsmøtet ble gjennomført torsdag 16. februar 2023. Ingen ekstraordinære saker var til behandling, og alle fremlagte saker ble vedtatt. Banesjef Ben Kebby har nå vært gjennom sitt første år på Fana GK, og han presenterte sine erfaringer med banen, hva som er gjort gjennom sesongen 2022 og denne vinteren, samt strategien for å få en best mulig bane i 2023 og i årene fremover. Gjennomgang ble godt tatt imot; selv om regnskap og spillestatistikk kan være interessant for noen er det liten tvil om at vår kjære golfbane er det som fenger mest!

Styreleder Arvid Jacobsen og styremedlem Atle Ulvesæter ble takket av etter å ha levert solid innsats for Fana Golfklubb gjennom hhv 9 og 10 år. Mange store og viktige saker har vært behandlet i løpet av årene som har gått, og de har begge nedlagt en solid innsats.
André Teigen ble innvalg som ny styreleder, og får følge av Rolf Wergeland som nytt styremedlem. De besitter begge solid kompetanse, og vi står dermed godt rustet til å gripe de muligheter og møte de utfordringer vi står foran i årene som kommer.