Skip to the content

Ordinært årsmøte gjennomført

For første gang på to år ble ordinært årsmøtet avholdt fysisk i klubbhuset, og det var kjekt å igjen kunne møtes. Styreleder Arvid Jacobsen og daglig leder Jan-Inge Klubben orienterte om året som gikk, og var også innom alt arbeidet som pågår frem mot sesongstart 2022, og litt om hva som planlegges for høsten. Det møtte kun 31 stemmeberettigede, men det var ingen spesielle saker på agendaen. Det meste går bra om dagen, og den gode økonomien gjør at Fana GK er i stand til å gjennomføre mange forbedringsprosjekter nå. Det er god kontinuitet i alle komitéer, men det ble gjort noen nyvalg av kandidater til de årsmøteoppnevnte komitéene. Siri Merete Kalvatn ble valgt inn i styret, sammen med Nicolas Førde (vara). I valgkomitéen overtar May Helland som leder, og får med seg nyvalgte Tom-Are Greve Wilhelmsen, mens tidligere styremedlem Marianne Roy ble valgt inn i kontrollutvalget. Du finner fullstendig oversikt på komitéer og utvalg på hjemmesiden.  Alle de fremlagte saker ble enstemmig vedtatt.

 Takk igjen til dirigent Leif Holst som nok en gang ledet årsmøtet med stødig hånd.