Skip to the content

Ekstraordinært årsmøte 2021

Dato:   Torsdag 23. september 2021
Tid:      kl. 18.00         
Sted:   Fana Golfklubb – 2. etasje

Saksliste:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Valg av dirigent
  3. Valg av protokollfører(e)
  4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen, samt tellekorps
  5. Godkjenne innkalling og saksliste
  6. Behandle styrets forslag til kjøp av klubbhusets andre etasje, med tilhørende fullmakter
  7. Endring av medlemskategori fra «Aktiv Student» (20-28 år) til «Aktiv Ung» (20-26 år)

Forutsetningene for kjøpet av 2. etasje og tanker om fremtidig drift vil bli gjennomgått på det ekstraordinære årsmøtet. Fana Golfklubbs finansielle stilling pr juli vil også bli lagt frem.

Planen er å gjennomføre det ekstraordinære årsmøtet i klubbhusets 2. etasje. Grunnet smittevernhensyn er det krav om påmelding. Dersom det blir mange påmeldte vil årsmøtet kunne bli flyttet til Thon Hotel Bergen Airport, Kokstadvegen 3.

Påmelding til årsmøtet gjøres i Golfbox, med frist 20. september kl 24.00.

 

Bergen 6. september 2021
Styret i Fana Golfklubb

Arvid Jacobsen
Styreleder

 

Her kan du laste ned innkallingen som pdf.