Skip to the content

Medlemsundersøkelse

Kjære medlem

 

For å lage en best mulig klubb for deg, så trenger vi å vite hva du syntes og tenker om klubben og tilbudet vårt. Golfspilleren i Sentrum er vår årlig medlemsundersøkelse, og tilbakemeldingene i denne undersøkelsen er utrolig viktig input til administrasjonen og styret når prioriteringer skal besluttes.

 

1/3 av medlemmene får tilsendt undersøkelsen i disse dager, og resten får den senere i sesongen. Jo flere som svarer på undersøkelsen, jo bedre kan vi styre klubben. Sett av 10-15 minutter og gi oss verdifull tilbakemelding - da kan vi bli bedre!