Skip to the content

Innkalling årsmøtet

Oppdatert 9. februar 2021, informasjon om Årsmøtet:

Dato:     Onsdag 17. februar 2021
Tid:        Kl. 18.00
Sted:      Digitalt årsmøte, Teams

NB! Styret besluttet den 4. februar 2021 at årsmøtet, i tråd med varsel i innkallingen og på grunn av smittevernrestriksjonene, skal avholdes digitalt. Årsmøtet avholdes således på Teams onsdag den 17. februar 2021 kl. 18.00. Det er krav om påmelding til årsmøtet, med frist 15. februar kl 18.00. Påmelding gjøres i Golfbox. Alle som er påmeldt til årsmøtet vil få tilsendt informasjon og link i forkant av møtet. 

Forslag til årsmøtet må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet, altså senest onsdag 3. februar 2021, kl. 18.00.

Fullstendig saksliste og sakspapirer vil bli gjort tilgjengelig via e-post (nyhetsbrev), og blir å finne i klubbhuset fra onsdag 10. februar 2021, kl. 18.00.

 

Innkalling med saksliste finner du her.