Skip to the content

Årsmøte 2021

 

For første gang i klubbens historie ble ordinært årsmøtet avholdt digitalt på Teams. Erfaringene fra det ekstraordinære årsmøtet i november gjorde at gjennomføringen gikk smidig. Styreleder Arvid Jacobsen og daglig leder Jan-Inge Klubben orienterte om året som gikk, og var også innom planene for 2021. Det var ingen spesielle saker på agendaen. Fana GK opplever for tiden god kontinuitet i alle komitéer, også de årsmøteoppnevnte hvor det i år ikke var noen utskiftinger. 41 stemmeberettigede deltok på årsmøtet, og alle de fremlagte saker ble enstemmig vedtatt.

 

Takk til dirigent Leif Holst som nok en gang ledet årsmøtet med stødig hånd, og til Krister Karto som sørget for at det tekniske  fungerte som det skulle. Styret og administrasjonen ser frem til «normale» årsmøter der vi kan møtes fysisk og se hverandre i øynene.