Skip to the content

Fana GK inngår avtale med NTG

Norges Toppidrettsgymnas startet opp i Bergen høsten 2021, da med idrettene basketball, fotball, håndball, tennis og vektløfting. Fra høsten 2022 tas sykling og golf inn i læreplanen. Fana Golfklubb har nylig signert avtale om sportslig drift av golfgruppen ved NTG Bergen.

Idrettsfaget på NTG er mer omfattende, og elevene kan således bruke mer tid på sin idrett som en del av skoletilbudet. Undervisningsmodellen for øvrig er også fleksibel slik at denne i større grad kan tilpasses den enkelte elevs konkurranse- og treningsprogram.

Toppidrettssjef Jan Stankiewicz ved NTG Bergen ser frem til å starte opp med golf høsten 2022. Jan hadde tilsvarende stilling på Metis frem til NTG startet opp i Bergen i 2021.

 -  Som elev på NTG vil du oppleve at skolen har mer fokus på idretten, uten at det går ut over annen undervisning. NTG har en fleksibel modell som gjør at vi lettere kan tilpasse undervisningen for å følge opp elever som har et hektisk konkurranseprogram eller som har særskilt behov for f.eks. lange treningsøkter, sier Jan Stankiewicz.

Det er hovedtrener på Fana Golfklubb Donovan Goosen som får ansvaret for idrettsfaget Golf på NTG i Bergen.

-  Golfgruppen på NTG Bergen vil ha treningsøkter hver dag, og det legges opp til 2-3 treningssamlinger i inn- og utland. Alt dette er dekket i de skolepenger og treningsavgift man betaler som elev på NTG.

Donovan trekker også frem at man nå blir en del av NTG-familien, og trekker frem fordelen av at treningssamlinger fremover vil bli organisert sammen med NTG Bærum.

-  Treningssamlinger i både inn- og utland sammen med NTG Bærum gjør at denne delen av tilbudet blir mer interessant. Elevene vi da i større grad få impulser fra andre elever, men også fra andre trenere. Vi har dermed mulighet til å legge opp treningssamlingene slik at de blir mer varierte og innholdsrike. Jeg ser bare fordeler med dette, avslutter Donovan.

Fana Golfklubb har siden 2016 hatt et samarbeid med Metis Videregående. Dette samarbeidet fases ut over de kommende årene på en slik måte at elevene på begge skoler blir ivaretatt på beste måte. Det blir lagt opp til felles treninger de dagene der dette er relevant, og det blir felles treningssamlinger med elevene fra begge skoler. Daglig leder Jan-Inge Klubben i Fana Golfklubb understreker at overgangen til NTG utelukkende skyldes det sportslige.

-  Vi har bare godt å si om samarbeidet med Metis. Vi gjør dette skiftet utelukkende for å styrke det sportslige tilbudet til de elevene som ønsker å satse på golf kombinert med skolegangen. Vi har hatt en åpen dialog med Metis hele veien, og vi er begge innstilt på å gjøre denne overgangen så smidig som mulig slik at elevene skal bli godt ivaretatt, sier Jan-Inge.

Det er nå åpnet for å søke plass på NTG Bergen, du kan lese mer om tilbudet ved NTG Bergen på NTGs hjemmeside. Det planlegges informasjonsmøte for aktuelle golf-elever i januar 2022, uke 2. Interesserte kan også ta kontakt med Donovan Goosen på don@fanagolf.no.