Skip to the content

Stadig flere sponsorer finner veien

Som et av Bergens største idrettslag kan Fana Golfklubb tilby sine samarbeidspartnere naturskjønne omgivelser, attraktive kundearrangementer og engasjerende ansatte-tiltak.

Daglig leder Jan-Inge Klubben uttrykker stor glede over de mange nye samarbeidspartnerne. - Det er gledelig å se at flere har fått øynene opp for denne arenaen, og at de ønsker å vise seg frem her hos oss. Samtidig synes jeg det er vel så viktig å fremheve de samarbeidspartnerne som har vært med oss lenge, og som nylig har gått inn i ny avtaleperiode. Dette viser at samarbeidet med Fana Golfklubb oppleves verdiskapende og at vi gjør noe riktig, sier han.

Krevende korona-år, men stor pågang av nye sponsorer

- Til tross for at det gjennom fjoråret var krevende å gjennomføre kundearrangementer, opplevde vi stor pågang fra nye sponsorer. Vi er et av Bergens største idrettslag og kan tilrettelegge for attraktive kundearrangementer, og derfor ser mange verdien av å vise seg frem hos oss. I tillegg gjør den økte interessen for golf generelt at flere bedrifter opplever at mange av de ansatte begynner å spille. Det gir grunnlag for å få enda flere av de ansatte ut i aktivitet. Ulike golfaktiviteter, opplæring og moro som også kan kombineres med bygging av gode forretningsrelasjoner slår an i næringslivet. En betydelig del av medlemsmassen er også beslutningstakere med god kjøpekraft og spennende nettverk. Hos oss kan man kombinere møter, seminarer, beliggenhet, natur, aktiviteter, god profilering og moro i ett fleksibelt konsept.

Mange ulike sponsorater

Fana Golfklubb har ulike samarbeidspartnere; både hullsponsorer, sponsorer på treningsområdet, samt andre former for samarbeid. Antall logoer under overskriften «hullsponsorer» har økt betraktelig den siste tiden, og vi har kun noen få ledige hull igjen. Også på treningsområdet har det vært en økning i antall sponsorer, og det jobbes nå med planer for hvordan dette kan utvikles videre når den nye driving rangen står klar neste vår.

 

- Med et så godt besøkt treningsanlegg som vi har er dette et attraktivt sted å profilere seg. Detaljplanleggingen av den nye driving rangen er i gang, og vi vil som en del av dette arbeidet også se på best mulig løsninger for å vise frem våre samarbeidspartnere. Søknad om byggetillatelse er til behandling, og vi håper på avklaring før sommerferien, sier Jan-Inge Klubben.

Sponsorprodukter for mange ulike behov

Bedriftene som ønsker samarbeid med Fana Golfklubb har mange ulike motiver. Noen ønsker profilering for å bygge kjennskap, mens andre er ute etter direkte mersalg. Noen bedrifter har hovedfokus på å bruke arenaen Fana Golfklubb i sin kundepleie, mens andre har hovedfokus på å skape aktivitet blant de ansatte. Det er også noen som har definert det som en del av sitt samfunnsansvar å gi noe tilbake til lokale aktiviteter. Motivene varierer, og bedriftene har ulike behov. Dette er noe som må hensyntas når sponsorproduktet utvikles, og alle våre medarbeidere jobber hele tiden med å imøtekomme samarbeidspartnerne på en best mulig måte. Fana Golfklubb tilbyr i dag et bredt spekter av profileringskanaler, både fysisk på anlegget og på digitale flater.

Vi blir uansett ikke utsolgt og har mange skreddersydde tilbud til sponsorene

- Vi har rikelig med plass til nye samarbeidspartnere, og det er bare å ta kontakt. Vi har fortsatt ledig noen få hullsponsorrater, og likeledes på treningsområdet. I tillegg finnes det andre enkeltstående objekter hvor man kan profilere seg, slik som utleietraller, golfbilene, etc. Når vi setter oss ned sammen med sponsor og er kreative finner vi som regel gode kombinasjoner av eksponeringsflate og budskap, sier Jan-Inge Klubben.