Skip to the content

Nytt treningsområde vedtatt

11.november 2020 ble det avholdt ekstraordinært årsmøte i Fana Golfklubb for å behandle styrets forslag om utvidelse og ombygging av treningsområdet. På grunn av lokale restriksjoner knyttet til smittevern ble det ekstraordinære årsmøtet avholdt digitalt, på Teams. Av de 58 fremmøtte avla 57 stemme, og samtlige stemte for styrets forslag.

Det er gledelig at medlemmene så klart gir uttrykk for at dette er et ønsket prosjekt. Det positive vedtaket betyr at styret og administrasjonen vil fortsette arbeidet med realisering av prosjektet. Det er fortsatt noen prosesser vi må gjennom før vi kan slå fast at dette blir en realitet. Første milepel er byggesøknad, et arbeid som starter allerede nå i november. Om alt går som planlagt kan vi starte bygging i oktober/november 2021.