Skip to the content

Fana Golfklubb bryter med Team Norway Junior

 

Fana Golfklubb (FGK) finner det nødvendig å avbryte samarbeidet med Norges Golfforbunds toppidretts-satsing for unge utøvere/juniorer (Team Norway), og styrker derfor tilbudet for juniorer i egen klubb og region.

 

FGK har i lengre tid opplevd at juniorer i klubben og i regionen for øvrig blir aktivt rekruttert til andre deler av landet når de nærmer seg alder for videregående skole. FGK opplever at dette svekker juniormiljøet lokalt, og at praksisen undergraver NGFs strategi om at talentutviklingen skal skje så nært klubbene som mulig. Til tross for gjentatte oppfordringer, har ikke NGF evnet å sette en stopper for praksisen. Saken er behørig behandlet i Fana Golfklubbs styre, og det er i dag sendt brev til styret i NGF med orientering om vedtaket.

Dessverre opplever vi at NGFs representanter selv står i bresjen for å rekruttere våre talenter til skoler på Østlandet, og det er uforståelig for oss at forbundet tillater at det skjer. NGF har selv over lang tid markedsført strategien om å styrke juniormiljøene i klubb og region, og denne ble senest presentert på Golftinget i november 2019. Beklageligvis ser vi at NGF i praksis undergraver sin egen strategi, sier Jan-Inge Klubben, daglig leder i Fana Golfklubb.

Fullt på høyde

Han påpeker at juniormiljøene rundt omkring i Norge er sårbare, og at det viktig for fremtidig utvikling at de unge talentene blir værende i eget miljø, blant annet for å inspirere andre. At disse reiser bort, sender også et feilaktig signal til andre om at dette er nødvendig for å få tilgang til gode nok fasiliteter.

I vårt område har vi lengre sesong enn mange andre steder i landet, og til dels helårsåpne baner. Vi har også et utmerket tilbud gjennom golfgruppe/toppidrett på videregående skole (Metis) som er fullt på høyde med det man finner andre steder. Det er altså intet i veien for at dyktige juniorer skal kunne fortsette sin utvikling lokalt.

Undergraver trenergrunnlaget

Styreleder Arvid Jacobsen i FGK, legger til at NGFs praksis også undergraver grunnlaget for at høyt kvalifiserte trenere skal kunne ha sitt virke lokalt.

Vi har ingenting imot at juniorer velger å flytte på seg, men vi kan ikke leve med en situasjon der NGF er en pådriver for at dette skjer, ei heller at NGF aksepterer at forbundets samarbeidspartnere medvirker til dette. Slik praksis er i strid med idrettens etiske retningslinjer, og det er særlig grovt at dette skjer overfor barn ned i 14 års alder, sier Jacobsen.

Styrker satsingen lokalt

FGK har besluttet at ressursene fremover skal brukes på de som ønsker å satse lokalt. Dette betyr at juniorer i FGK ikke lenger kan delta på NGFs talentutviklingsprogram samtidig som de deltar i FGKs satsingsgrupper.

– Konsekvensen er at det ikke lenger er hensiktsmessig å fortsette å støtte de som reiser bort, hverken finansielt eller med trenerkapasitet. Nå setter vi alle ressurser inn for å styrke tilbudet til juniorene som satser lokalt, herunder et styrket tilbud om treningssamlinger og oppfølging på internasjonale turneringer. Vi har stor tro på at dette skal kunne gi positive effekter fremover. Ironisk nok er dette helt i tråd med NGFs strategi, sier Jan-Inge Klubben.

 

Henvendelser kan rettes til styreleder Arvid Jacobsen eller daglig leder Jan-Inge Klubben.