Skip to the content

Årsmøte senior 2020

Dato: Mandag 20/1 - 2020

Tid : Kl. 18.00

Sted: Fana Golfklubb, klubbhuset 2 etg.

 

Saksliste

 • Valg av leder av årsmøte og referent.

 • Årsmelding 2019

 • Økonomi
  Regnskap 2019
 • Turneringsplan 2020
  Mandagsturneringene
  Match cup
 • Valg 2020
  Leder  på valg. Velges  for 2 år
  Kasserer  på valg. Velges  for 2 år.
  Leder turneringene ikke på valg  (et år igjen).    
  Revisor for et år
  Seniorkomiteen
  Valgkomité

 • Eventuelt