Skip to the content

Fana Golfklubb søker Head Greenkeeper

Fana Golfklubb er en av de større golfklubbene i Norge, med mer enn 2000 medlemmer og solid økonomi. Vår 18-hulls bane ligger sentralt i Bergen, midt mellom flyplass og sentrum. Klubben har et høyt aktivitetsnivå med grupper for spillere i alle aldersgrupper og med ulikt ambisjonsnivå. Vi har en sterk sportslig satsing, inkludert mer enn 100 barn og ungdommer i fast trening gjennom sesongen, fra knøtter til eliteutøvere på landslagsnivå. Nå bygger vi også om driving range og nærspillsområde, og treningsanlegget vil fremstå med svært høye kvaliteter. Vi planlegger også store investeringer i utvikling av banen i årene fremover. Klubben er i vekst, og har for tiden syv fast ansatte og sysselsetter om lag 20 personer i sesongen, i ulik stillingsgrad.

Fana Golfklubb søker Head Greenkeeper / Course Manager

Du får ansvar for drift og utvikling av banen, og skal lede banemannskapet på en effektiv måte. Du forbereder utviklingsplaner og forbedringsprosjekter sammen med daglig leder, og er ansvarlig for prosjektgjennomføring. Du blir også ansvarlig for vår store og moderne maskinpark, får eget budsjettansvar, og skal lede og rekruttere nødvendig banemannskap. I sesongen har du fokus på banedrift, mens forbedringsprosjekter og annet vedlikehold står øverst på agendaen i vinterhalvåret. Du kan også se frem til å benytte et helt nytt og moderne driftsbygg (nybygg april 2021).

Vi ser etter deg som:

  • Har flere års erfaring som greenkeeper med bred kompetanse. I tillegg til det grøntfaglige har du kunnskap om drift av relevante maskiner, vanning og andre anleggstekniske installasjoner.
  • Har ambisjoner og vil levere en bane i toppsjiktet, og vet hva som kreves for å lykkes med det.
  • Er pliktoppfyllende, strukturert og ryddig, har øye for detaljer, og har respekt for sikkerhetsbestemmelser. Du trenger ikke spille golf, men du må ha sansen for og forstå dette fantastiske spillet.
  • Snakker skandinavisk språk, og/eller engelsk
  • Har førerkort kl. B

Hos oss får du:

  • Nøkkelrolle i en golfklubb med fantastisk beliggenhet, ambisjoner og god økonomi
  • Fast stilling med oppstart i løpet av høsten 2021 eller vinteren 2021/2022
  • En veldrevet klubb med hyggelige og engasjerte medlemmer og kolleger
  • Konkurransedyktige lønnsbetingelser

Har du spørsmål, ser jeg frem til at du ringer meg; daglig leder Jan-Inge Klubben på telefon +47 900 63 867. Søknad og CV sendes på e-post til janinge@fanagolf.no så snart som mulig, og senest 31. august 2021. Søknader håndteres løpende.

Du kan laste ned stillingsannonsen her.