Skip to the content

Årsmøte i seniorgruppen

Møtet er grunnet covid-19 utsatt inntil videre. Seniorkomitéen kommer tilbake med mer informasjon. 

Alle medlemmer som fyller 50 år eller mer er invitert til årsmøte i seniorgruppen, tirsdag 12. januar 2021 kl 18.00 på Edvard Grieg Hotell.

Saksliste:

  • Valg av møteleder og referent
  • Godkjenning årsmelding (se vedlegg)
  • Godkjenning regnskap (se lvedlegg)
  • Turneringsplan (se vedlegg)
  • Godkjenning budsjett (se vedlegg)
  • Valg
  • Innkomne forslag (se vedlegg)

Påmelding skjer via golfbox.

Vi må fortsatt forholde oss til en hver tids gjeldene smittevernregler. og blir vi for mange påmeldte i forhold til det reglene tilsier, blir prinsippet  "førstemann til møllen" praktisert.

Lenke til vedlegg